Portfolio
 
 
 
De geschiedenis van de Europese politieke integratie kent hoogtepunten in de jaren vijftig en in de jaren negentig van de vorige eeuw.
Wie iets van de Europese Unie wil begrijpen moet iets weten van de ontstaansgeschiedenis. Belangrijk was de verklaring van 9 mei 1950 van de Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman over de politieke wens een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te zetten. Ook het denkwerk van Jean Monnet is daarbij van grote betekenis geweest.

De eerste veertig jaar was de Europese samenwerking vooral economisch van karakter. Landbouw (waarin de Nederlandse commissaris Mansholt een grote rol speelde), transport en milieu ontwikkelden zich als belangrijke Europese beleidsgebieden. In de jaren tachtig werd meer en meer de noodzaak gevoeld de economische samenwerking te voltooien. Daarom werd rond 1990 de interne markt min of meer volledig gerealiseerd. Daarna is een begin gemaakt met de samenwerking op andere dan economische beleidsgebieden.

Belangrijk was in dat verband het sluiten door de lidstaten van Verdrag van Maastricht) in 1992. Door de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn kreeg de Europese samenwerking ook van buitenaf een impuls. De actuele gebeurtenissen in de Europese Unie vallen het beste te begrijpen door deze te plaatsen in een periode van ongeveer tien jaar geleden vanaf het Verdrag van Maastricht tot zo'n tien jaar vooruit. Rond 2015 vallen de mogelijke toetreding van Turkije en Balkanstaten namelijk te verwachten.

In deze portfolio kunt u meer en meer artikelen vinden die persbureau Virtupress heeft geproduceerd sinds de oprichting op 12 mei 2003. Ook een aantal oudere artikelen van journalist J.W. van Houdt (eigenaar van Virtupress) zijn hier te raadplegen.


Categorieen:
- justitie (derde pijler)
- ethiek
- algemeen
- grondwet
 
 
 
 
 
 
  home - organisatie - portfolio - agenda - nieuwsbrief - contact - inloggen